امام زمان(عج):من خیلی تنها هستم!من خیلی غریبم!چرا برای فرجم دعا نمی کنید؟

تبلیغات خیلی کم است...وگرنه غیبت من انقدر طولانی نمی شد...

لطفا منتشر کنید

-گروه افسران منتظر-