امام صادق(علیه السلام)مى فرماید: به خدا سوگند مهدى عدالتش را تا آخرین زوایاى خانه هاى مردم وارد مى کند هم چنان که سرما و گرما وارد خانه ها مى شود.بحار، ج 52، ص 362.