رسول اکرم مى فرماید: شمارا به آمدن مهدى مژده مى دهم که ساکنان  آسمان و زمین از او راضى هستند.

 

بحار، ج 51، ص 81.

لطفا منتظر کنید