آقا....

امروز...... اربعین......

خیلی دلم هوس کربلا داشت......

آقا.........

قسمت کن سال دیگه....

همه اونایی که این پست رو خوندن......

اربعین حرم باشن.........