متن پیام:

حضرت صاحب الزمان(عج):
به شیعیان و دوستان ما بگویید که خدا را به حق عمه ام زینب قسم دهند که فرج مرا نزدیک گرداند...

لطفا به اشتراک بگذارید...

گروه افسران منتظر